2020 – rokiem Ignaza Reimanna

Przedsięwzięcie Rok 2020. Rok Ignaza Reimanna zainicjowane przez Towarzystwo Przyjaciół Krosnowic zostało objęte honorowym patronatem  Marszałka Województwa Dolnośląskiego.


Niniejsza strona internetowa jest oficjalną stroną wydarzenia,
prezentującą działania w ramach obchodów roku reimannowskiego
(prowadzona przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera).